Uw browser heeft javascript uit staan, deze website zal hierdoor niet naar behoren functioneren. Uitleg hoe u javascript aanzet

Het wordt u afgeraden om de webshop te benaderen via een mobiele telefoon.

Examenfraude minimaliseren

Examenfraude minimaliseren

00:00 14-10-2019

Examenfraude is al jaren een hot topic in de media. Uiteraard is dit ook voor de Associatie een belangrijk aandachtspunt. Bij de Lamark afnamelocaties doet men er alles aan om de kans op fraude te minimaliseren, zodat niemand onterecht een certificaat of diploma ontvangt. Ter illustratie een aantal preventieve maatregelen:
 
Identiteitsfraude

 • De toezichthouder in het examenlokaal controleert of de kandidaat dezelfde persoon is als op het geldige identiteitsbewijs.
 • Lamark verwerkt alle persoonsgegevens conform AVG en bewaart deze niet langer dan strikt noodzakelijk.

 Spieken/praten

 • Tijdens boeking van het examen gaat de kandidaat akkoord met het examenreglement, dat o.a. de consequenties van examenfraude bevat.
 • De examencomputers beschikken over een secure browser zodat de kandidaat geen andere bronnen kan raadplegen.
 • Kandidaten bergen jas, tas, telefoon, etc. verplicht op in een kluisje voor het betreden van het examenlokaal.
 • Voor aanvang controleert men evt. toegestane papieren naslagwerken.
 • Kladpapier, rekenmachine en pen verstrekt Lamark aan de kandidaat.
 • Door individuele examenafname is de kans op identieke examens op één moment minimaal.
 • In het examenlokaal is er voltijds toezicht door een toezichthouder.
 • Iedere examenplaats beschikt over een camera. De toezichthouder heeft direct zicht op de examenplek, exameninformatie en kandidaatgegevens.
 • Iedere examenplek beschikt over een spiegel die de toezichthouder zicht geeft op de plek.
 • De examenplekken zijn speciaal ontworpen voor examenafname (geluiddemping, afscherming).

Wanneer een examenleider tijdens het examen fraude constateert of vermoedt, deelt hij dit direct aan de kandidaat mee. Eventueel bewijsmateriaal neemt hij in beslag en voegt dit bij het gedetailleerde examenverslag. De kandidaat mag het examen wel afmaken.

Bij constatering van fraude vooraf, tijdens of na afloop van het examen, wordt het examenwerk niet beoordeeld; de uitslag van het desbetreffende examen wordt niet vastgesteld. Hiertegen kan de kandidaat beroep aantekenen.

Naar de normale website Naar de mobiele website