Uw browser heeft javascript uit staan, deze website zal hierdoor niet naar behoren functioneren. Uitleg hoe u javascript aanzet

Het wordt u afgeraden om de webshop te benaderen via een mobiele telefoon.

Examenontwikkeling

Van het vaststellen van het toetsbeleid, de samenstelling van de Examencommissie tot aan de analyses achteraf. Het examentraject behelst meer dan alleen vragen maken en correctiewerk.
Onze toetsdeskundigen zijn professionals die hier dagelijks in de praktijk mee bezig zijn en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Omdat geen enkele opleiding of examen hetzelfde is, is iedere dienst die we leveren in zekere zin maatwerk. Voordat we voor u starten, gaan we met elkaar vrijblijvend in gesprek om de opdracht te formuleren. Zo weten wij wat uw vraag is en weet u van tevoren waar u aan toe bent. 
Stuur ons gerust een e-mail of bel met 033 - 461 21 59 voor een vrijblijvende kennismaking.

Leerdoelen

U wilt zeker weten dat met het behalen van een examen de leerdoelen zijn behaald. Daarom start de examenontwikkeling met het formuleren van de leerdoelen die samen de eind- en toetstermen vormen. In combinatie met de toetsmatrijs hebt u de basis van ieder examen in handen: het Examenprogramma. De Associatie kan u ondersteunen in het ontwikkelen van het Examenprogramma.

Examenvragen ontwikkelen

De Associatie ontwikkelt toetsen die passen bij de toetsmatrijs en aansluiten op uw specifieke situatie. Wij leveren elke gewenste examenvorm. Van online, schriftelijke en mondelinge examens tot praktijkopdrachten. Daar horen uiteraard ook passende correctiemodellen bij.

Correctie

Onze inhoudelijke expertise op het gebied van corrigeren én het correctieproces staan als een huis. Onze correctoren voeren met uiterste precisie de correcties uit en stellen de uitslagen vast. Onze processen zijn waterdicht. Functiescheiding zorgt voor absolute betrouwbaarheid. Met als resultaat vertrouwen in uw examens en een waardevol diploma of certificaat.

Nazorg

Het kan gebeuren dat een kandidaat het niet eens is met de uitslag of zich afvraagt hoe het cijfer tot stand is gekomen. Nazorg is bij examinering daarom een belangrijk onderdeel van het proces. De Associatie regelt het inzageproces en behandelt volgens heldere procedures de eventuele klachten, bezwaren en beroepen. 

Uitvoering van analyses

Examinering werkt (bij voorkeur) met een PDCA-cyclus: Plan-Do-Check-Act. De Associatie volgt dit traject ook voor haar eigen Associatie-examens. Om de kwaliteit van uw examens te waarborgen is de Check-fase een onmisbaar onderdeel van examinering. Daarom kunt u van de Associatie rapportages ontvangen over de afgenomen examens. Hierin komt de kwaliteit van de examens en de correctiemodellen naar voren. Daarbij maken we onder andere gebruik van resultaatanalyses per examenvraag maar ook betrekken we de mening van de examenkandidaten hierbij. 

Naar de normale website Naar de mobiele website