Uw browser heeft javascript uit staan, deze website zal hierdoor niet naar behoren functioneren. Uitleg hoe u javascript aanzet

Het wordt u afgeraden om de webshop te benaderen via een mobiele telefoon.

Keurmerk Onafhankelijke Examinering

Het is van groot maatschappelijk en economisch belang dat de enorme investeringen in de ontwikkeling van mensen beloond worden met diploma’s of certificaten die waardevol en waardevast zijn. In onze visie wordt de waarde van een diploma of certificaat in hoge mate bepaald door de kwaliteit van examinering en beoordelingen. 

Heeft u na onderstaand verhaal vragen of wilt u vrijblijvend kennismaken? Neem gerust contact met ons op. Stuur een e-mail naar sales@associatie.nl of bel +31 (0)33 461 21 59

Wat kan het Associatiekeurmerk voor uw organisatie betekenen?

De Associatie ondersteunt onderwijs en bedrijfsleven met allerlei vormen van dienstverlening die bijdragen aan de kwaliteit van de examinering en certificering. Voor opleidingsinstituten en/of brancheorganisaties die zelf hun examinering verzorgen kan de Associatie derhalve een scala aan ondersteunende diensten aanbieden. Eén van de activiteiten betreft het ‘Associatie Keurmerk voor onafhankelijke examinering’. Met het keurmerk geeft u externe legitimering aan uw examenproces en uw toetsdeskundige aanpak; u houdt de ontwikkeling en logistiek van de examens in eigen hand en de Associatie borgt de onafhankelijkheid van het examineringsproces.

Het betreft een procedureel keurmerk; de Associatie geeft geen kwaliteitsoordeel over de vakinhoud van de examens, accrediteert geen diploma’s en/of kent geen niveau toe aan opleidingstrajecten. (Lees meer over niveautoekenning op www.nlqf.nl)

Wanneer u als opleider uw examenprocessen en de toetstechnische inrichting daarvan voldoende heeft geborgd kunt u na validering door de Associatie het Associatie keurmerk voor onafhankelijke examinering voeren. 

Onafhankelijke examinering

De Associatie werkt vanuit de visie dat voor een goed functionerende arbeidsmarkt het cruciaal is dat leeropbrengsten transparant en waardevast zijn. Een diploma is in veel gevallen dé manier om die waarde tot uitdrukking te brengen. De betrouwbaarheid van een diploma wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van de examinering en wordt maximaal geborgd in een model van onafhankelijke examinering. Die onafhankelijkheid ziet in de meest optimale vorm toe op alle drie de fases van examinering:

  • Examenontwikkeling
  • Examenafname
  • Examenbeoordeling/Diplomering

Als landelijk expert op deze drie deelgebieden heeft de Associatie de ambitie om middels haar eigen Associatiediploma’s en in de vorm van examendiensten voor derden een bijdrage te leveren aan de kwalificering en beroepsontwikkeling van (beginnende) professionals. Wij hechten grote waarde aan kwalitatief hoogstaande onafhankelijke examinering als middel om de waarde van diploma's en certificaten optimaal te borgen. Niet voor niets luidt onze belofte aan de arbeidsmarkt: De Associatie is de leverancier van vertrouwen!  

Naar de normale website Naar de mobiele website