Uw browser heeft javascript uit staan, deze website zal hierdoor niet naar behoren functioneren. Uitleg hoe u javascript aanzet

Het wordt u afgeraden om de webshop te benaderen via een mobiele telefoon.

Missie & visie

De Associatie voor Examinering is één van de grootste, onafhankelijke exameninstituten in Nederland. Onze missie? De Associatie wil dé expert in Nederland zijn op het gebied van examenontwikkeling, -beoordeling en -afname. Dat komt tot uitdrukking in onze Associatiediploma’s. Die zijn waardevol en waardevast. Daarnaast zetten wij onze expertise in voor derden.

Leverancier van vertrouwen

Dat is kort samengevat onze missie. Wij voeren onze dienstverlening uit vanuit de volgende kernwaarden:

  • Deskundig
  • Klantgericht
  • Transparant
  • Onafhankelijk.

Onze visie

De arbeidsmarkt vraagt om goed gekwalificeerd personeel. Daarvoor is het noodzakelijk dat de leeropbrengsten transparant en waardevast zijn. Onze visie is dat de kwaliteit van examinering in hoge mate de waarde van een diploma bepaalt en een model van onafhankelijke examinering voor optimale borging zorgt.  

Naar de normale website Naar de mobiele website