Uw browser heeft javascript uit staan, deze website zal hierdoor niet naar behoren functioneren. Uitleg hoe u javascript aanzet

Het wordt u afgeraden om de webshop te benaderen via een mobiele telefoon.

Ontwikkelen van toetsvragen

Het ontwikkelen van een toetsvraag wordt vaak onderschat. Sluit het bijvoorbeeld aan bij de toetstermen, is het in heldere taal geformuleerd? Is het antwoord eenduidig of valt erover te twisten? De toetsdeskundigen van de Associatie geven u praktische tips en dragen de benodigde kennis over voor het construeren van een goede toetsvraag.
 
De volgende onderwerpen kunnen tijdens de training aan bod komen:
  • De toetsmatrijs vertalen naar toetsvragen
  • Kennis over verschillende vraagvormen
  • Wanneer zet je welke vraagvorm in
  • Ontwikkelen van gesloten- en open vragen
  • Ontwikkelen van digitale en schriftelijke vragen
  • Het formuleren van een antwoordmodel
  • Competentiegericht toetsen
Het ontwikkelen van toetsvragen bestaat uit vele facetten. De Associatie heeft basiseisen geformuleerd, waar een toetsvraag aan moet voldoen: valide, uitvoerbaar, betrouwbaar, transparant en fair. Deze basiseisen vormen tijdens de constructie van een toetsvraag altijd het fundament. Afhankelijk van de kennisbehoefte, bepalen we vooraf welke onderwerpen tijdens de training aan bod komen.
Naar de normale website Naar de mobiele website