Uw browser heeft javascript uit staan, deze website zal hierdoor niet naar behoren functioneren. Uitleg hoe u javascript aanzet

Het wordt u afgeraden om de webshop te benaderen via een mobiele telefoon.

Onze meerwaarde

Kwalitatief hoogwaardige examens, een geoliede logistiek bij het examineren en een transparant werkproces bij het corrigeren van examens. Dát is waar de Associatie voor staat. Kwaliteit is een speerpunt in ons beleid. Dus investeren we continu in onze bedrijfsvoering. 

Tevredenheid meten

Tevreden klanten. Dat is ons doel. Onze afdeling Kwaliteitszorg houdt daarom voortdurend de kwaliteit van de examens in de gaten en meet periodiek de tevredenheid van onze klanten en opleiders. En klachten? Die grijpen we direct aan om onze processen te verbeteren. Zo werken we continu achter de schermen om onze kwaliteit te houden, daar waar die hoort. Op een uitzonderlijk hoog niveau. 

Kwaliteit medewerkers

Diegene die de examens maakt, moet van goeden huize komen. Niet alleen moeten wij de vakgebieden beheersen als geen ander. Ook het maken van de examens zelf vraagt om de nodige expertise. Daarom werken wij uitsluitend met experts, die periodiek geschoold en getraind worden. 

Gedragscode & algemene voorwaarden

De Nederlandse Associatie voor Examinering committeert zich aan de gedragscode van de NRTO: de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Zo schrijft de gedragscode een goede annuleringsregeling en een heldere inzageprocedure voor. Kijk voor meer info op www.nrto.nl of download de gedragscode consumenten of de gedragscode beroep en bedrijf.

Algemene voorwaarden
De Associatie hanteert de Algemene Voorwaarden die door de brancheorganisatie NRTO zijn opgesteld. Er zijn algemene voorwaarden voor onze zakelijke klanten en voor consumenten.

Als lid van de NTRO zijn wij automatisch aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumenten. Consumenten kunnen een beroep doen op de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen indien zij de klachtenprocedure bij de Associatie hebben doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid.

Toezicht onderwijsinspectie

Een Associatie-examen staat voor kwaliteit. Zo staat een aantal Associatie-examens - waaronder PDB®, BKB®, BKC® en PDL® - onder indirect toezicht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze Associatie-examens maken namelijk deel uit van verschillende curricula in het erkende mbo- en/of hbo-onderwijs. Ons kwaliteitsbeleid is er echter op gericht dat al onze examens aan dezelfde eisen voldoen. Kortom, de Associatie committeert zich uitsluitend aan het hoogste kwaliteitsniveau.  

Naar de normale website Naar de mobiele website