Uw browser heeft javascript uit staan, deze website zal hierdoor niet naar behoren functioneren. Uitleg hoe u javascript aanzet

Het wordt u afgeraden om de webshop te benaderen via een mobiele telefoon.

Pilot digitale afname mondeling examen CBC®

Pilot digitale afname mondeling examen CBC®

12:43 23-07-2020

Door de aanhoudende maatregelen rond het coronavirus, is de Associatie hard op zoek gegaan naar nieuwe werkwijzen om de examenafname te continueren. Zo willen kandidaten na het behalen van het eindwerkstuk CBC® het mondeling examen CBC: Communicatieve en adviesvaardigheden waarin het eindwerkstuk verdedigd wordt, ook zo snel mogelijk volbrengen.


Daarom hebben we alle zeilen bijgezet om het mondeling examen CBC® digitaal af te nemen. Na het uitvoeren van de pilot voor digitale afname eind juni, blijkt dat de situatie van beperkende maatregelen niet alleen een bedreiging, maar ook een kans kan zijn. Het goed organiseren van examinering is een expertise waar de Associatie al vele decennia ervaring mee heeft. Het afnemen van mondeling examens op afstand roept weer nieuwe aandachtspunten op.

Achteraf kan gesteld worden dat de pilot voor de afname van het mondeling examen succesvol is geweest. De voordelen van flexibele examenafname ten opzichte van vaste examenrondes zijn groot. De positieve ervaringen voor digitale afname van het mondeling examen betekenen een verruiming van de mogelijkheden voor examinering door de Associatie.

Naar de normale website Naar de mobiele website