Uw browser heeft javascript uit staan, deze website zal hierdoor niet naar behoren functioneren. Uitleg hoe u javascript aanzet

Het wordt u afgeraden om de webshop te benaderen via een mobiele telefoon.

Praktische informatie voor uw examen

Voordat u een examen gaat afleggen, is het goed om te weten wat u op het Test Center kunt verwachten. 

Test Center procedure

 • Wij verzoeken u om uiterlijk 15 minuten voor aanvang van het examen aanwezig te zijn en u te melden bij de balie van het Test Center. Bent u te laat, dan kunt u niet aan het examen deelnemen. U krijgt dan ook geen restitutie van het examengeld.
 • Neemt u iemand mee naar het examen? Deze persoon kan niet op de examenlocatie wachten.
 • Nadat u zich heeft geïdentificeerd, ontvangt u de inloggegevens voor toegang tot het examen. Vervolgens wordt u naar uw plaats begeleid en indien nodig geïnstrueerd.
 • Na afloop van het examen meldt u zich af bij de Toezichthouder. Het verkregen kladpapier levert u in.

Test Center Reglement

Uw examen wordt gefaciliteerd in een professionele examenomgeving op een Test Center. De Toezichthouders van dit Test Center zullen strikt toezicht houden op de handhaving van het Test Center Reglement. Houdt u hiermee vooraf rekening.

In het Test Center zijn de volgende regels van toepassing waar u zich aan dient te houden:

 • Zonder geldig identiteitsbewijs krijgt u geen toegang tot uw examen. Uw identiteitsbewijs wordt op het Test Center mogelijk ter verificatie gescand met een ID-scanner.
 • Er wordt tijdens het examen toezicht gehouden, onder andere met behulp van camera's.
 • Elke vorm van fraude heeft tot gevolg dat wij melding doen bij uw examenorganisatie, er aangifte wordt gedaan en u in de toekomst geen examen meer kunt doen bij exam-center.com.
 • In de e-mailbevestiging staat een link naar de pagina met alle relevante informatie over uw examen.
 • Op het Test Center ontvangt u van de toezichthouder een formulier met inloggegevens. Op het formulier staan tevens de toegestane materialen en hulpmiddelen bij uw examen. Andere dan daar genoemd, zijn niet toegestaan.
 • Indien van toepassing worden rekenmachines en pennen door het Test Center ter beschikking gesteld.
 • Zelf mee te nemen hulpmiddelen worden voor en na het examen door de toezichthouder gecontroleerd. Eventuele ongeoorloofde hulpmiddelen worden te allen tijde door de toezichthouder achtergehouden als bewijsmateriaal richting uw Examenbureau.
 • Alle persoonlijke bezittingen dienen tijdens het examen te worden opgeborgen in een beschikbaar kluisje (inclusief horloges en uitgeschakelde elektrische apparaten).
 • Tijdens het inloggen wordt een foto van u gemaakt.
 • Eten en drinken tijdens het examen is niet toegestaan.
 • WC-bezoek tijdens het examen is niet toegestaan.
 • Tijdens het examen kunnen de gegevens op uw identiteitsbewijs steekproefsgewijs gecontroleerd worden om uw identiteit vast te stellen.
 • U dient zich te houden aan de algemeen geldende gedragsnormen​ in de omgang met andere kandidaten en toezichthouders.
 • Alleen kandidaten​ mogen het Test Center betreden. Eventuele begeleiding dient buiten het Test Center te wachten.
 • Meer informatie kunt u vinden in het infoblad online examens

Onregelmatigheden tijdens het examen

Mochten zich tijdens het examen problemen of onregelmatigheden voordoen, meldt u deze dan direct bij de Toezichthouder op het Test Center. De onregelmatigheid wordt genoteerd bij uw boekingsgegevens tijdens het afmelden. Wanneer u een opmerking heeft over de inhoud van uw examen kunt u hierover contact opnemen met de Klantenservice van de Associatie.

Examenuitslag

Wanneer uw examen volledig uit gesloten vragen bestaat, ontvangt u na afloop van uw examen een e-mail met uw voorlopige uitslag. Wanneer uw examen (ook) uit open vragen bestaat, ontvangt u uw voorlopige uitslagmail binnen 14 dagen na de examendatum.

Meer informatie?

Hebt u vragen over uw examen, uw voorbereiding of kunnen we u ergens anders mee helpen? Neem gerust contact op met onze Klantenservice op 033 - 461 21 59 of stuur een e-mail naar klantenservice@associatie.nl

Naar de normale website Naar de mobiele website