Uw browser heeft javascript uit staan, deze website zal hierdoor niet naar behoren functioneren. Uitleg hoe u javascript aanzet

Het wordt u afgeraden om de webshop te benaderen via een mobiele telefoon.

Procedures & regels

Gaat u examen doen? We adviseren u om ons examenreglement rustig door te lezen. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste procedures en een uitleg over het aanvragen van examenproducten. 

Aanvragen examenproducten

Annuleren, omboeken en restitutie

De Associatie hanteert een annulerings- en restitutieregeling. Zie het Examenreglement (download bovenaan deze pagina).

Annuleren
Binnen 14 kalenderdagen na inschrijving – maar tot 7 kalenderdagen vóór de examendatum*)- op www.associatie.nl mag u een online of mondeling examen kosteloos annuleren. Let op! Deze termijn gaat in op het moment dat u een bevestiging van inschrijving ontvangt. 

Vanaf 14 kalenderdagen na inschrijving geldt voor een online examen het volgende:

 • Tot 7 kalenderdagen voor de examendatum*) brengen wij administratiekosten in rekening.
 • Vanaf 7 kalenderdagen voor het examen*) is annuleren niet meer mogelijk. Dan geldt de restitutieregel, zie het Examenreglement.

Vanaf 14 kalenderdagen na inschrijving geldt voor een mondeling examen het volgende:

 • Tot 4 weken (start last minute periode) voor de examendatum brengen wij administratiekosten in rekening.
 • Vanaf 4 weken voor het examen is annuleren niet meer mogelijk. Dan geldt de restitutieregel, zie het Examenreglement artikel 4.4. De Associatie stort de betaalde administratiekosten voor last minute aanmeldingen niet terug.

Let op: Wanneer u een examen boekt dat binnen een termijn van 7 kalenderdagen wordt afgenomen, is het na bevestiging niet meer mogelijk om dit examen te wijzigen of annuleren.

Omboeken

Binnen 14 kalenderdagen na inschrijving – maar tot 7 kalenderdagen vóór de examendatum - mag u de datum van een online of mondeling examen kosteloos wijzigen. Let op! Deze termijn gaat in op het moment dat u een bevestiging van inschrijving ontvangt. 

Na de 14 kalenderdagen vanaf inschrijving geldt het volgende:

 • Tot 7 kalenderdagen voor de examendatum*) brengen wij administratiekosten in rekening.
 • Vanaf 7 kalenderdagen voor het examen*) is wijziging van de examendatum niet meer mogelijk. Dan geldt de restitutieregel, zie het Examenreglement

*) Bij de berekening van deze termijn wordt de examendatum niet meegerekend.

 Terug

Restitutie
De regels rondom restitutie staan beschreven in het Examenreglement. Wat zijn redenen om restitutie van de examengelden te ontvangen? Dat leest u in het document Voorwaarden restitutie.

Restitutie vraagt u aan via uw account in onze webshop. 

Als u het examen heeft geboekt met een voucher die u van uw opleider heeft ontvangen, kunt u bij ons geen restitutie aanvragen. In dat geval adviseren wij u contact op te nemen met uw opleider.


Examenoproep

Online examens
De oproep voor online examens ontvangt u per e-mail, direct na uw inschrijving. Bij de toetslocatie kunt u uw examenoproep op uw telefoon of tablet laten zien. Uiteraard is het ook toegestaan om uw oproep te printen en op papier te tonen. 

Mondelinge examens
De oproep voor uw mondelinge examen ontvangt u uiterlijk 10 dagen voor het examen per e-mail. In het geval van een lastminute aanmelding ontvangt u de oproep uiterlijk 3 dagen voor uw examen. Bij de toetslocatie kunt u de examenoproep op uw telefoon of tablet laten zien. Uiteraard mag u ook uw oproep printen en op papier tonen.

Terug


Facturering

De factuur staat altijd op uw eigen naam. De factuur kan niet op naam van de werkgever of een bedrijf worden gezet. Terug


Algemene voorwaarden

Tot en met 31 december 2018 gelden de Algemene Voorwaarden van brancheorganisatie NRTO. Er zijn algemene voorwaarden voor de zakelijke klanten en voor consumenten.

Vanaf 1 januari 2019 zijn op alle producten en diensten van de Associatie de Algemene Voorwaarden van Stichting eX:plain van toepassing. Terug


Publicatie opgaven en uitwerkingen


Opgaven en uitwerkingen van online examens zijn niet beschikbaar. Wel zijn voorbeeldexamens en uitwerkingen beschikbaar. Deze kunt u downloaden op de examenpagina van uw examen, nadat u bent ingelogd.
De vragen in de voorbeeldexamens zijn vanzelfsprekend andere vragen dan die in de examens gebruikt worden.
De vragen uit het voorbeeldexamen komen niet terug in de databank met vragen, maar de vraagsoorten en de opbouw van het examen zijn wel herkenbaar. Terug


Reglement Incompanyexamens

Met opleiders die op hun eigen locatie een examen van de Associatie laten afnemen worden afspraken gemaakt. Bij incompanyexamens is de opleider weliswaar de leverancier van de locatie, maar de Associatie blijft verantwoordelijk voor de algehele kwaliteit van het examen. Dit reglement bevat regels die nodig zijn om procedurele onduidelijkheden te voorkomen en verantwoordelijkheden en taken helder te verdelen over de partijen. U vindt het reglement bovenaan deze pagina of bij aanmelding (achter de inlog). Terug


Toegestane hulpmiddelen

Bij alle examens zijn de onderstaande hulpmiddelen toegestaan. Als er voor een examen meerdere hulpmiddelen zijn toegestaan, dan staat dit op de examenpagina van het betreffende examen.

 • Een basiswoordenboek Nederlands
 • Een basiswoordenboek Nederlands NT-2
 • Ieder gewenst woordenboek Nederlands-vreemde taal / vreemde taal-Nederlands
 • Een door de toetslocatie verstrekte rekenmachine (Casio® fx-82MS). Bekijk ook de veelgebruikte functies.

De genoemde hulpmiddelen mogen niet voorzien zijn van eigen notities of aantekeningen.
Legt u een online examen af? Op de toetslocatie zijn schrijfmateriaal en kladpapier aanwezig. Terug

LET OP: Bij mondelinge examens mag de kandidaat een eigen rekenmachine meenemen. Deze worden niet op de locatie verstrekt.


Wetswijzigingen

Wetswijzigingen worden in het examen verwerkt vanaf 6 maanden na invoering. Terug


Duplicaat aanvragen

Examenuitslag zoekgeraakt? Vraag dan van uw betreffende uitslag(en) een duplicaat aan bij de Associatie. Wij bewaren namelijk sinds onze oprichting alle uitslagen van Associatie-examens. De behandeltermijn voor een aanvraag van een duplicaat is vier weken. Terug


Diploma vertalen aanvragen

Het is mogelijk om van een behaald Associatie-diploma een Engelse vertaling aan te vragen. De vertaling wordt als bijlage bij het diploma afgegeven en is onlosmakelijk met het diploma verbonden. Terug


Examentijdverlenging en/of aanpassing aanvragen

Hebt u een lichamelijke of geestelijke beperking? Dan kunt u examentijdverlenging of een eventuele aanpassing aanvragen. Dit doet u gelijk bij uw inschrijving. Als bewijs vragen wij om een dokters- of dyslexieverklaring te uploaden..Examenvrees is geen geldige reden voor examentijdverlenging.

Bent u van buitenlandse afkomst en woont u korter dan 5 jaar in Nederland? Upload dan een uittreksel BRP of ander officieel document waarop staat sinds wanneer u in Nederland woont.
Terug


Functiegericht diploma aanvragen

U kunt een functiegericht diploma aanvragen als u voor alle vereiste examens minimaal het cijfer 6 haalt. Binnen 4 weken na uw aanvraag ontvangt u het diploma. Let op! Enkele examens worden door uw opleider afgenomen. Hebt u een certificaat bij uw opleider behaald? Upload dan altijd een gewaarmerkte kopie. Terug


Gewaarmerkte kopie aanvragen

U kunt een gewaarmerkte kopie aanvragen van een Associatiediploma, -certificaat of -cijferlijst. Binnen 2 weken nadat wij uw originele stukken hebben ontvangen, ontvangt u de gewaarmerkte kopie en de originele stukken per post retour. Terug


Inzage aanvragen

Wilt u inzage in een examen? Dat kunt u aanvragen binnen 4 weken na ontvangst van de e-mail met uw uitslag. U kunt de aanvraag indienen via uw account in de webshop.

Online examens
Een online examen inzien kan op het kantoor van de Nederlandse Associatie voor Examinering in Amersfoort.
De vragen die voor de online examens gebruikt worden, komen uit een databank met vragen. De computer selecteert de vragen voor een examen en kan deze voor meerdere examens gebruiken. Deze vragen kunnen daarom niet worden vrijgegeven. Het is daardoor alleen mogelijk om uw examen onder begeleiding in te zien op ons kantoor. Tijdens de inzage mag u geen vragen en/of antwoorden overschrijven. Wel kunt u aantekeningen maken ten behoeve van een bezwaar. Lees meer informatie over de inzage.

Inzage is mogelijk:

 • In de oneven weken op woensdag van 15.00 tot 16.00 uur
 • In de even weken op vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur

Tijdens de aanvraag geeft u via de kalender een voorkeursdatum door, dit is geen online boekingssysteem. De definitieve datum wordt op basis van beschikbaarheid in overleg met u vastgesteld.

Alleen de kandidaat zelf kan inzage aanvragen voor zijn/haar eigen examen. Wilt u meer informatie? Neem contact op met de Klantenservice.
Het is niet mogelijk om iemand te machtigen om namens u het examen in te zien.

Terug


Klachten, bezwaar en beroep indienen

Klachten
U kunt een klacht indienen bij de Associatie door een mail te sturen naar klantenservice@associatie.nl. De regels staan in het Examenreglement. Zie ook gedragscode / algemene voorwaarden. Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u terecht bij de Stichting Geschillencommissie. Kijk op www.degeschillencommissie.nl

Bezwaar
Bent u het niet eens met de uitslag van uw examen? Dan kunt u een bezwaar indienen bij de Associatie. De regels staan in het Examenreglement (zie download bovenaan op deze pagina). Een bezwaar dient u in via onze webshop.

Beroep
Is uw bezwaar afgewezen en u bent het niet eens met de wijze waarop dit is gebeurd? Dan kunt u terecht bij het College van Beroep van NRTO. Dit college behandelt de beroepszaken van alle aangesloten NRTO leden. Het college werkt volledig onafhankelijk. Aan het indienen van een beroep zijn bepaalde regels verbonden. Deze regels en overige informatie vindt u in het Reglement College van Beroep voor Examens. Gebruik bij het indienen van een beroep de ChecklistTerug


Heruitgifte examenuitslag

Hebt u een diploma, certificaat en/of cijferlijst ontvangen met onjuiste NAW-gegevens? Dan kunt u een heruitgifte aanvragen. De gegevens zoals u deze ingeeft in uw account worden letterlijk overgenomen op uw waardepapieren. Wees er daarom zeker van dat uw correcte gegevens bij ons bekend zijn. Controleer eerst uw gegevens in uw account en vraag daarna uw heruitgifte aan. Uw gegevens kunt u zelf wijzigen in de webshop.   Terug


Vrijstellingen aanvragen 


Vrijstellingen Associatie-examens
Voor een aantal Associatie-examens gelden zogenaamde standaard vrijstellingen. Wilt u weten of er voor uw examen standaard vrijstellingen zijn? Download hieronder het overzicht met standaard vrijstellingen. Zijn er geen standaard vrijstellingen, maar wilt u wel een vrijstelling aanvragen op basis van een ander behaald diploma? Lees dan eerst de procedure en vraag dan een vrijstelling aan via onze webshop

Terug

Overige onderwerpen

Tarieven*

Annuleren examen
€ 36,30
Bezwaar
€ 143,99
Diploma vertalen
€ 55,66
Duplicaat
€ 112,53
Examentijdverlenging
€ 0,-
Functiegericht diploma
€ 37,51
Gewaarmerkt kopie
€ 37,51
Inzage
€ 31,46
Restitutie aanvraag
€ 36,30
Vrijstelling - standaard
€ 37,51
Vrijstelling - maatwerk
€ 121,00
Wijzigen examen
€ 36,30
Heruitgifte examenuitslag
€ 37,51
*incl. btw

Naar de normale website Naar de mobiele website