Uw browser heeft javascript uit staan, deze website zal hierdoor niet naar behoren functioneren. Uitleg hoe u javascript aanzet

Het wordt u afgeraden om de webshop te benaderen via een mobiele telefoon.

Procedures & regels

Gaat u examen doen? We adviseren u om ons examenreglement rustig door te lezen. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste procedures en een uitleg over het aanvragen van examenproducten. 

Aanvragen examenproducten

Annuleren, wijzigen en restitutie

Annuleren en wijzigen van een online examen

In uw account kunt u eenvoudig zien of annuleren of wijzigen van de examendatum nog mogelijk is. In zijn algemeenheid geldt:

U mag het examen wel wijzigen/annuleren:

+ Binnen 14 kalenderdagen na inschrijving. Dit is kosteloos.
+ Tot 7 kalenderdagen voor de examendatum. Hiervoor gelden administratiekosten.
Bij inschrijving binnen 14 kalenderdagen voor het examen. U mag u tot maximaal 7 kalenderdagen voor de examendatum annuleren/wijzigen. Hiervoor gelden geen administratiekosten.

 

U mag het examen niet wijzigen/annuleren:

Vanaf 7 kalenderdagen voor de examendatum. Zie artikel 4.3 in het examenreglement voor de restitutieregel.
- Als u zich binnen 7 kalenderdagen voor de examendatum inschrijft voor een online examen.


Let wel: bij berekening van de termijn wordt de examendatum zelf niet meegerekend.

Annuleren en wijzigen van een mondeling examen

In uw account kunt u eenvoudig zien of annuleren of wijzigen van de examendatum nog mogelijk is. In zijn algemeenheid geldt:

U mag het examen wel wijzigen/annuleren:

+ Binnen 14 kalenderdagen na inschrijving. Dit is kosteloos.
+ Tot 28 kalenderdagen voor de examendatum. Hiervoor gelden administratiekosten.

 

U mag het examen niet wijzigen/annuleren:

- Vanaf 28 kalenderdagen voor de examendatum. Zie artikel 4.3 in het examenreglement voor de restitutieregel.
Als u zich binnen 14 kalenderdagen voor de examendatum inschrijft voor een mondeling examen.


Let wel: bij berekening van de termijn wordt de examendatum zelf niet meegerekend.

 Terug

Restitutie
De regels rondom restitutie staan beschreven in het Examenreglement. Wat zijn redenen om restitutie van de examengelden te ontvangen? Dat leest u in het document Voorwaarden restitutie.

Restitutie vraagt u aan via uw account in onze webshop. 

Als u het examen heeft geboekt met een voucher die u van uw opleider heeft ontvangen, kunt u bij ons geen restitutie aanvragen. In dat geval adviseren wij u contact op te nemen met uw opleider.


Examenoproep

Online examens
De oproep voor online examens ontvangt u per e-mail, direct na uw inschrijving. Bij de toetslocatie kunt u uw examenoproep op uw telefoon of tablet laten zien. Uiteraard is het ook toegestaan om uw oproep te printen en op papier te tonen. 

Mondelinge examens
De oproep voor uw mondelinge examen ontvangt u uiterlijk 10 dagen voor het examen per e-mail. In het geval van een lastminute aanmelding ontvangt u de oproep uiterlijk 3 dagen voor uw examen. Bij de toetslocatie kunt u de examenoproep op uw telefoon of tablet laten zien. Uiteraard mag u ook uw oproep printen en op papier tonen.

Terug


Facturering

De factuur staat altijd op uw eigen naam. De factuur kan niet op naam van de werkgever of een bedrijf worden gezet. Terug


Algemene voorwaarden

Per 1 januari 2019 zijn op alle producten en diensten van de Associatie de Algemene Voorwaarden van Stichting eX:plain van toepassing. Terug


Publicatie opgaven en uitwerkingen


Opgaven en uitwerkingen van online examens zijn niet beschikbaar. Wel zijn voorbeeldexamens en uitwerkingen beschikbaar. Deze kunt u downloaden op de examenpagina van uw examen, nadat u bent ingelogd.
De vragen in de voorbeeldexamens zijn vanzelfsprekend andere vragen dan die in de examens gebruikt worden.
De vragen uit het voorbeeldexamen komen niet terug in de databank met vragen, maar de vraagsoorten en de opbouw van het examen zijn wel herkenbaar. Terug


Reglement Incompanyexamens

Met opleiders die op hun eigen locatie een examen van de Associatie laten afnemen worden afspraken gemaakt. Bij incompanyexamens is de opleider weliswaar de leverancier van de locatie, maar de Associatie blijft verantwoordelijk voor de algehele kwaliteit van het examen. Dit reglement bevat regels die nodig zijn om procedurele onduidelijkheden te voorkomen en verantwoordelijkheden en taken helder te verdelen over de partijen. U vindt het reglement bovenaan deze pagina of bij aanmelding (achter de inlog). Terug


Toegestane hulpmiddelen

Bij alle examens zijn de onderstaande hulpmiddelen toegestaan. Als er voor een examen meerdere hulpmiddelen zijn toegestaan, dan staat dit op de examenpagina van het betreffende examen.

  • Een basiswoordenboek Nederlands
  • Een basiswoordenboek Nederlands NT-2
  • Ieder gewenst woordenboek Nederlands-vreemde taal / vreemde taal-Nederlands
  • Een door de toetslocatie verstrekte rekenmachine (Casio® fx-82MS). Bekijk ook de veelgebruikte functies.

De genoemde hulpmiddelen mogen niet voorzien zijn van eigen notities of aantekeningen.
Legt u een online examen af? Op de toetslocatie zijn schrijfmateriaal en kladpapier aanwezig. Terug

LET OP: Bij mondelinge examens mag de kandidaat een eigen rekenmachine meenemen. Deze worden niet op de locatie verstrekt.


Wetswijzigingen

Wetswijzigingen worden in het examen verwerkt vanaf 6 maanden na invoering. Terug


Duplicaat aanvragen

Examenuitslag zoekgeraakt? Vraag dan van uw betreffende uitslag(en) een duplicaat aan bij de Associatie. Wij bewaren namelijk sinds onze oprichting alle uitslagen van Associatie-examens. De behandeltermijn voor een aanvraag van een duplicaat is vier weken. Terug


Diploma vertalen aanvragen

Het is mogelijk om van een behaald Associatie-diploma een Engelse vertaling aan te vragen. De vertaling wordt als bijlage bij het diploma afgegeven en is onlosmakelijk met het diploma verbonden. Terug


Examentijdverlenging en/of aanpassing aanvragen

Hebt u een lichamelijke of geestelijke beperking? Dan kunt u examentijdverlenging of een eventuele aanpassing aanvragen. Dit doet u gelijk bij uw inschrijving. Als bewijs vragen wij om een dokters- of dyslexieverklaring te uploaden..Examenvrees is geen geldige reden voor examentijdverlenging.

Bent u van buitenlandse afkomst en woont u korter dan 5 jaar in Nederland? Upload dan een uittreksel BRP of ander officieel document waarop staat sinds wanneer u in Nederland woont.
Terug


Functiegericht diploma aanvragen

U kunt een functiegericht diploma aanvragen als u voor alle vereiste examens minimaal het cijfer 6 haalt. Binnen 4 weken na uw aanvraag ontvangt u het diploma. Let op! Enkele examens worden door uw opleider afgenomen. Hebt u een certificaat bij uw opleider behaald? Upload dan altijd een gewaarmerkte kopie. Terug


Gewaarmerkte kopie aanvragen

U kunt een gewaarmerkte kopie aanvragen van een Associatiediploma, -certificaat of -cijferlijst. Binnen 2 weken nadat wij uw originele stukken hebben ontvangen, ontvangt u de gewaarmerkte kopie en de originele stukken per post retour. Terug


Inzage aanvragen

Wilt u inzage in een examen? Dat kunt u aanvragen binnen 4 weken na ontvangst van de e-mail met uw uitslag. U kunt de aanvraag indienen via uw account in de webshop.

Online examens
Een online examen inzien kan op het kantoor van de Associatie voor Examinering in Amersfoort.
De vragen die voor de online examens gebruikt worden, komen uit een databank met vragen. De computer selecteert de vragen voor een examen en kan deze voor meerdere examens gebruiken. Deze vragen kunnen daarom niet worden vrijgegeven. Het is daardoor alleen mogelijk om uw examen onder begeleiding in te zien op ons kantoor. Tijdens de inzage mag u geen vragen en/of antwoorden overschrijven. Wel kunt u aantekeningen maken ten behoeve van een bezwaar. Lees meer informatie over de inzage.

Let op: In verband met de coronacrisis kunt u inzage aanvragen op de volgende dagen:

Inzagemogelijkheden tot 1 september 2020

  • Even weken vrijdagochtend, let op gewijzigde tijd 09.30 tot 10.30 uur (ipv 9.00 tot 10.00 uur)
  • Oneven weken op woensdag van 15.00 tot 16.00 uur

Inzagemogelijkheden vanaf 1 september 2020

  • Even weken vrijdagochtend 9.00 tot 10.00 uur
  • Oneven weken op woensdag van 15.00 tot 16.00 uur
  • Extra mogelijkheid: Elke dinsdagmiddag van 15:00 tot 16:00 uur.

Vanwege het coronavirus hanteren wij een aantal aanvullende bepalingen rondom de inzage. U vindt deze hier

Tijdens de aanvraag geeft u via de kalender een voorkeursdatum door, dit is geen online boekingssysteem. De definitieve datum wordt op basis van beschikbaarheid in overleg met u vastgesteld.

Alleen de kandidaat zelf kan inzage aanvragen voor zijn/haar eigen examen. Wilt u meer informatie? Neem contact op met de Klantenservice.
Het is niet mogelijk om iemand te machtigen om namens u het examen in te zien.

Terug


Klachten, bezwaar en beroep indienen

Klachten
U kunt een klacht indienen bij de Associatie door een mail te sturen naar klantenservice@associatie.nl. De regels staan in het Examenreglement (zie voor download bovenaan deze pagina) Zie ook gedragscode / algemene voorwaarden

Bezwaar
Bent u het niet eens met de uitslag van uw examen? Dan kunt u een bezwaar indienen bij de Associatie. De regels staan in het Examenreglement (zie download bovenaan op deze pagina). Een bezwaar dient u in via onze webshop.

Beroep

Bent u het niet eens met de behandeling van uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan. Alle informatie hierover staat in het reglement van het College van Beroep van eX:plain.

Aan een beroep zijn kosten verbonden. In dit geval is dat € 500,- incl. btw. Wanneer u gebruikmaakt van de beroepsprocedure, ontvangt u hiervoor een factuur. Na ontvangst van de betaling wordt uw beroep in behandeling genomen. Als uw beroep geaccepteerd wordt, krijgt u de kosten uiteraard teruggestort.

Gebruik dit formulier om een beroep in te dienen.

Terug


Heruitgifte examenuitslag

Hebt u een diploma, certificaat en/of cijferlijst ontvangen met onjuiste NAW-gegevens? Dan kunt u een heruitgifte aanvragen. De gegevens zoals u deze ingeeft in uw account worden letterlijk overgenomen op uw waardepapieren. Wees er daarom zeker van dat uw correcte gegevens bij ons bekend zijn. Controleer eerst uw gegevens in uw account en vraag daarna uw heruitgifte aan. Uw gegevens kunt u zelf wijzigen in de webshop.   Terug


Vrijstellingen aanvragen 


Vrijstellingen Associatie-examens
Voor een aantal Associatie-examens gelden zogenaamde standaard vrijstellingen. Wilt u weten of er voor uw examen standaard vrijstellingen zijn? Download hieronder het overzicht met standaard vrijstellingen. Zijn er geen standaard vrijstellingen, maar wilt u wel een vrijstelling aanvragen op basis van een ander behaald diploma? Lees dan eerst de procedure en vraag dan een vrijstelling aan via onze webshop

Terug

Overige onderwerpen

Tarieven*

Annuleren examen
€ 38,72
Bezwaar
€ 152,46
Diploma vertalen
€ 59,29
Duplicaat
€ 118,58
Examentijdverlenging
€ 0,-
Functiegericht diploma
€ 39,93
Gewaarmerkt kopie
€ 39,93
Inzage
€ 33,88
Restitutie aanvraag
€ 38,72
Vrijstelling - standaard
€ 39,93
Vrijstelling - maatwerk
€ 127,05
Wijzigen examen
€ 38,72
Heruitgifte examenuitslag
€ 39,93
Beroep
€ 635,25
*incl. btw

Naar de normale website Naar de mobiele website