Uw browser heeft javascript uit staan, deze website zal hierdoor niet naar behoren functioneren. Uitleg hoe u javascript aanzet

Het wordt u afgeraden om de webshop te benaderen via een mobiele telefoon.

Register Financieel Management

Met een RFM® registratie onderscheidt u zich van uw vakgenoten. U toont aan dat u up-to-date opgeleid bent als financieel manager voor een kleine en middelgrote organisatie.

Bovendien laat u door inschrijving zien, dat u door permanente educatie uw vakkennis jaarlijks bijhoudt. Na inschrijving hebt u het recht op de titel RFM® achter uw naam. Het gebruik van de titel is door deponering in het Beneluxmerkenregister wettelijk beschermd.

Inschrijving

U kunt zichzelf inschrijven als u in het bezit bent van onderstaande, door de Nederlandse Associatie voor Examinering afgegeven diploma’s. Registratie is ook mogelijk als u in het bezit bent van het Getuigschrift SPD en het Associatiediploma Rapporteren & Adviseren door Financials. Bekijk of er standaardvrijstellingen mogelijk zijn voor inschrijving in het Register.
Minimaal één van deze diploma's mag niet ouder zijn dan 2 jaar.

  • Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)
  • Bestuurlijke Informatievoorziening (BIV®)
  • Rapporteren & Adviseren door Financials

Ongeacht het moment van inschrijving wordt u per 1 januari van het nieuwe jaar opgenomen in het Register Financieel Management (RFM®).

Geldigheidsduur registratie

Bent u ingeschreven in het RFM®? Dan ontvangt u als bewijs van inschrijving een RFM®-certificaat. Dit certificaat is 2 jaar geldig en gaat in op 1 januari volgend op uw inschrijvingsdatum. Ook geldt vanaf deze datum de Permanente Educatie-plicht (PE).

Permanente educatie (PE)

Om in het RFM® ingeschreven te blijven, voldoet u aan de permanente educatieplicht. Dit betekent dat u elke 2 jaar 32 PE-punten moet halen door middel van deelname aan PE-cursussen, -opleidingen of -studiedagen. Download een overzicht van PE-cursussen en -opleidingen rechts op deze pagina.

De registratie van de behaalde PE-punten (32 PE-punten voor de registratietermijn van 2 jaar) toont u uiterlijk 31 december voor het aflopen van uw registratietermijn aan.

U kunt alle bewijsstukken per e-mail naar ons versturen (klantenservice@associatie.nl). Als u aan de PE-verplichting hebt voldaan, verstrekt de Associatie na afloop van de geldigheidstermijn een nieuw RFM®-certificaat.

Een bewijs van inschrijving is niet voldoende voor registratie. Het is niet mogelijk om tegelijk voor uw huidige en toekomstige registratietermijn PE-punten in te dienen. Hebt u meer dan 32 PE-punten behaald? Dan kunt u deze extra PE-punten niet meenemen naar de daaropvolgende registratietermijn. Hebt u aan bovenstaande verplichtingen voldaan? Dan verstrekt de Associatie na afloop van de geldigheidstermijn een nieuw RFM®-certificaat.

Uitschrijving

U wordt uit het Register Financieel Management verwijderd als:

  • U niet voldoet aan de eisen van inschrijving;
  • De inschrijving in strijd is met het Reglement collectief merk Register Financieel Management, zoals gedeponeerd bij het Beneluxmerkenbureau;

Bent u uitgeschreven maar wilt u zichzelf weer registreren? Dat kan twee jaar na het moment van uitschrijving. Een hernieuwde inschrijving in slechts eenmaal mogelijk.

Raadplegen Register

Het Register Financieel Management is openbaar. U kunt het register op deze pagina downloaden en raadplegen. Bij sollicitaties kunt u verwijzen naar het feit dat u in het Register Financieel Management bent opgenomen.

Naar de normale website Naar de mobiele website