Uw browser heeft javascript uit staan, deze website zal hierdoor niet naar behoren functioneren. Uitleg hoe u javascript aanzet

Het wordt u afgeraden om de webshop te benaderen via een mobiele telefoon.

Register Financieel Management

Met een RFM® registratie onderscheidt u zich van uw vakgenoten. U toont aan dat u up-to-date opgeleid bent als financieel manager voor een kleine en middelgrote organisatie. Bovendien laat u door inschrijving zien dat u door permanente educatie uw vakkennis jaarlijks bijhoudt. Na inschrijving hebt u het recht op de titel RFM® achter uw naam. Het gebruik van de titel is door deponering in het Beneluxmerkenregister wettelijk beschermd.

De Associatie voor Examinering heeft besloten het Register Financieel Management (RFM®) per 1 januari 2018 niet meer te actualiseren en per 31 december 2019 te beëindigen. Dit betekent dat de titel RFM® per 31 december 2019 niet meer gevoerd mag worden.

Uit reacties van de RFM® leden is gebleken dat dit niet wenselijk is. De Associatie en Belangenvereniging SPD (BSPD) zijn daarom met elkaar in gesprek gegaan over voortzetting van het register. En met succes: Bij voldoende animo wordt het register voortgezet bij BSPD.

Meer weten of direct het lidmaatschap voortzetten?

In deze bijlage vindt u meer informatie.

Naar de normale website Naar de mobiele website