Uw browser heeft javascript uit staan, deze website zal hierdoor niet naar behoren functioneren. Uitleg hoe u javascript aanzet

Het wordt u afgeraden om de webshop te benaderen via een mobiele telefoon.

Sluitingsdata

Op de examenpagina van uw examen kunt u zich online inschrijven. Schrijf op tijd in want hoe later u zich aanmeldt, hoe hoger het examentarief. Op de examenpagina van uw examen staan de concrete sluitingsdata.

Sluitingsdata mondelinge examens

Wilt u zich inschrijven voor een mondeling examen? Dat kan tot 7 werkdagen vóór het eerste examen in de betreffende week. Het is echter verstandig om uw inschrijving eerder te regelen. Met een tijdige inschrijving voorkomt u last minute kosten. 

  • Standaard inschrijving > regulier tarief
    Inschrijving tot 20 werkdagen voor het eerste examen van het betreffende diploma in de examenronde. U betaalt het reguliere examentarief. 
  • Last minute inschrijving > 2 x regulier tarief
    Inschrijving tussen 20 en 7 werkdagen voor het eerste examen van het betreffende diploma in de examenronde. 

Let op: er kan worden afgeweken van deze termijnen. In dat geval staat dit vermeld op de examenpagina van het desbetreffende examen. Ga hiervoor naar de Examengids.

Sluitingsdata online examens

U kunt elke werkdag online examen doen. Daarom geldt voor online examens geen sluitingsdatum.

Examenoproep? Uitprinten!

U ontvangt uw examenoproep per e-mail. Print uw examenoproep uit en neem deze mee naar uw examen. Het is niet toegestaan om uw examenoproep op uw mobiele telefoon of tablet te laten zien.

Naar de normale website Naar de mobiele website