Uw browser heeft javascript uit staan, deze website zal hierdoor niet naar behoren functioneren. Uitleg hoe u javascript aanzet

Het wordt u afgeraden om de webshop te benaderen via een mobiele telefoon.

Soorten diploma's

De Associatie biedt examens voor 8 verschillende vakgebieden. Sommige examens leiden rechtstreeks tot een diploma. Andere examens maken onderdeel uit van een groter geheel. Deze examens leveren op zich een certificaat of cijferlijst op. De certificaten en/of cijferlijsten van alle verschillende examens die onder een specifiek diploma vallen, leveren samen het uiteindelijke Associatiediploma op.

Associatie diploma aanvragen

Hebt u voor alle certificaten en/of diploma's minimaal het cijfer 5,5 gehaald? In de meeste gevallen ontvangt u, na het behalen van het laatste onderdeel, direct uw Associatie diploma. Hebt u het Associatie diploma niet automatisch ontvangen of hebt u een onderdeel van het diploma bij uw opleider afgelegd, zoals bij het Associatiediploma Vakopleiding Payroll Services (VPS®)? Vraag dan het diploma aan door een e-mail te sturen naar klantenservice@associatie.nl. In deze e-mail vermeldt u het volgende:


Hierbij vraag ik u mij het volgende diploma toe te sturen:

  • Achternaam:
  • Geboortedatum:
  • Straat en huisnummer:
  • Postcode en woonplaats:

Hebt u in het verleden een vrijstelling van de Associatie ontvangen? Stuur de vrijstellingsbrief mee als bijlage in de e-mail.

Voor het aanvragen van het diploma
Bij uw opleider heeft u het VPS®-certificaat Communicatie niveau 5 gehaald. Om uw diploma uit te kunnen geven hebben wij het originele certificaat of een gewaarmerkte kopie (kopie van uw originele certificaat, inclusief een stempel, datum en handtekening van uw opleider) nodig. Met deze controlemogelijkheid op de echtheid van het certificaat kunnen wij de waarde van het diploma blijven garanderen. U heeft hiervoor de volgende mogelijkheden:

  • U stuurt per post het originele certificaat naar ons (het certificaat wordt dan met het diploma aan u geretourneerd).
  • De opleider stuurt per e-mail een kopie van het certificaat naar ons. Wanneer u zich meldt met een diploma-aanvraag, gebruiken wij deze ter verificatie.
  • De opleider levert bij de uitslag standaard een gewaarmerkte kopie van het certificaat Communicatie aan u en u stuurt dit per post naar ons.

Het Associatiediploma wordt dan binnen 4 weken toegestuurd.
 

Functiegerichte diploma's

Naast de reguliere diploma’s, die allemaal aansluiten op de vraag uit het bedrijfsleven, biedt de Associatie ook een specialisatie op concreet bestaande functies. Dit zijn de zogenaamde functiegerichte diploma’s. Een functiegericht diploma is een overkoepelend diploma, dat u kunt aanvragen als u verschillende diploma's en/of certificaten in uw bezit hebt. Het toont een verdieping en/of verbreding van kennis aan die bepaalde diplomalijnen/vakgebieden overschrijdt en bereidt u gedegen voor op een specifieke functie / beroep. 
De Associatie biedt de volgende functiegerichte diploma’s:

* Deze functiegerichte Associatiediploma's zijn met ingang van 1 januari 2016 komen te vervallen. U hebt echter tot 1 januari 2020 de tijd om dit diploma aan te vragen, mits u minstens één van de benodigde examens vóór 1 juli 2016 hebt behaald.

Een functiegericht diploma vraagt u aan via de webshop. Ga naar de pagina Examenproducten in de webshop en upload alle gevraagde documenten.

Naar de normale website Naar de mobiele website