Uw browser heeft javascript uit staan, deze website zal hierdoor niet naar behoren functioneren. Uitleg hoe u javascript aanzet

Het wordt u afgeraden om de webshop te benaderen via een mobiele telefoon.

Uitslagmail

Hebt u een online examen afgelegd? Dan krijgt u in de meeste gevallen in de e-mail met uw uitslag ook een overzicht van uw score per toetsterm te zien. Dit ziet er als volgt uit:

Toetsterm 1.1           100%
Toetsterm 1.2           0%
Toetsterm 1.3           50%

Ziet uw uitslagmail er anders uit? Dan hebt u waarschijnlijk een examen afgelegd uit de diplomalijn Loonadministratie. Uitleg over uw score vindt u op deze pagina.

Ieder Associatie-examen is gebaseerd op een examenprogramma. In dit examenprogramma worden de eind- en toetstermen beschreven. De eindtermen beschrijven de onderwerpen die in het examen worden getoetst, een gedetailleerde uitwerking hiervan zijn de toetstermen. Het examenprogramma vindt u op www.associatie.nl, op de pagina van het desbetreffende examen onder het kopje Downloads.

Wat betekent uw score?
Onder het kopje ‘score’ leest u hoeveel procent van het aantal punten dat u maximaal kon behalen voor deze toetsterm, u daadwerkelijk hebt behaald. Wanneer hier 100% staat, hebt u in uw examen het maximaal aantal mogelijke punten voor deze toetsterm behaald. Wanneer hier 50% staat, betekent dit dat u de helft van het maximaal aantal mogelijke punten hebt behaald. 

Het maximaal aantal te behalen punten verschilt per toetsterm. De ene toetsterm is namelijk zwaarwegender dan de andere. Voor elke toetsterm zijn een of meerdere vragen ontwikkeld.  Al deze vragen zijn -gesorteerd op toetsterm- opgenomen in de digitale examenbank. Het aantal vragen dat per toetsterm wordt gesteld, kan per afgelegd examen wisselen. Soms wordt er 1 vraag gesteld over een bepaalde toetsterm, soms ook meer. Het maximaal aantal te behalen punten per toetsterm verschilt dus per afgelegd examen. 

De score per toetsterm is bedoeld om u inzicht te geven in hoe u het examen hebt gemaakt. Op welke onderdelen (toetstermen) heeft u goed gescoord en op welke minder. Zo weet u op welke aspecten u zich kunt concentreren bij uw studie. 

Het is niet mogelijk om op basis van de scores per toetsterm uw eindcijfer te berekenen. Aan de hand van de puntenverdeling per examen en de cesuurformule (de zak/slaaggrens) wordt uw eindcijfer berekend. Uw eindcijfer ziet u ook terug in uw uitslagmail.

Wilt u een gedetailleerd overzicht van de puntenverdeling van uw examen en de juiste antwoorden? Dan is het mogelijk om inzage van uw gemaakte examen aan te vragen. Op de pagina Procedures & Regels leest u alles over de mogelijkheid tot inzage. 

Naar de normale website Naar de mobiele website