Uw browser heeft javascript uit staan, deze website zal hierdoor niet naar behoren functioneren. Uitleg hoe u javascript aanzet

Het wordt u afgeraden om de webshop te benaderen via een mobiele telefoon.

Uitslagmail Loonadministratie

Hebt u een examen afgelegd uit de diplomalijn Loonadministratie? Dan ziet de e-mail met uw uitslag er in veel gevallen als volgt uit:

Toetsterm 1.1 (ASZ4) / Toetsterm 2.3 (LH1 O)   100%
Toetsterm 1.5 (LH4) / Toetsterm 1.3 (LH1 O)      50%

De vragenbanken van de diplomalijn Loonadministratie zijn anders opgebouwd dan de vragenbanken van de overige Associatie-examens. Een vraag kan in meerdere examens voorkomen. Dit betekent dat elke vraag ook gekoppeld kan zijn aan meerdere toetstermen uit verschillende examenprogramma's. Achter de toetsterm staat tussen haakjes aangegeven met welk examenprogramma de toetsterm correspondeert. Hierbij worden de volgende afkortingen aangehouden:

Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL®)
LH1 O                Loonheffingen deel 1 - Overgangsregeling
LH2 O                Loonheffingen deel 2 – Overgangsregeling
ARO                   Arbeidsrecht - Overgangsregeling
ASZ4                  Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid niveau 4
LH4                    Loonheffingen niveau 4

Vakopleiding Payroll Services (VPS®)
VPS1 O             Sociale/Fiscale wetgeving & Arbeidsrecht I - Overgangsregeling
VPS2 O             Sociale/Fiscale wetgeving & Arbeidsrecht II - Overgangsregeling
ASZ5                 Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid niveau 5
LH5                   Loonheffingen niveau 5

U ziet de toetstermen die horen bij het examen dat u hebt afgelegd. Stel dat u in bovenstaand voorbeeld het examen Loonheffingen deel 1 - Overgangsregeling hebt afgelegd, dan betekent dit dat u voor toetsterm 2.3 van het examenprogramma Loonheffingen deel I - Overgangsregeling het volle aantal punten voor die toetsterm hebt gescoord. 
Voor toetsterm 1.3 hebt u de helft van het totaal aantal punten van die toetsterm gescoord. 

Meer uitleg over de uitslagmail vindt u op de pagina Uitslagmail

Naar de normale website Naar de mobiele website