Uw browser heeft javascript uit staan, deze website zal hierdoor niet naar behoren functioneren. Uitleg hoe u javascript aanzet

Het wordt u afgeraden om de webshop te benaderen via een mobiele telefoon.

Veelgestelde vragen

 • Voor het examen
  • Wanneer kan ik examen doen?

   Het hele jaar door worden online examens afgenomen. U kunt zich dus ook het hele jaar door inschrijven.
   U kunt zelf een datum en locatie kiezen. Dit kan betekenen dat op de ene locatie eerder een plek beschikbaar is dan op de andere.

  • Komen er ook nog digitale oefenexamens?

   Van elk examen is een voorbeeldexamen op de website gepubliceerd. De vragen uit het voorbeeldexamen komen niet letterlijk terug in de databank met vragen, maar de vraagsoorten en de opbouw van het examen zijn wel herkenbaar.

   Alle door de Associatie gebruikte vraagsoorten kunt u terugvinden in een demo-examen. Het is belangrijk dit demo-examen te maken, zodat u goed bent voorbereid op het examen.

   Of er een digitaal oefenexamen komt, is op dit moment nog onduidelijk.

  • Zijn er meer voorbeeldexamens beschikbaar?

   Op onze website vindt u één voorbeeldexamen per examen. Met dit voorbeeldexamen krijgt u een indruk van de stijl en de vraagsoorten die u kunt verwachten tijdens uw examen. Wij adviseren om dit examen alleen als zodanig te gebruiken. Wanneer u zich inhoudelijk wilt voorbereiden op uw examen, kan uw opleider u van lesstof voorzien. 

  • Ik ben al een tijdje bezig met mijn opleiding voor een Associatie-diploma. De examens zijn nu gewijzigd. Moet ik nu alle examens opnieuw doen?

   In de meeste gevallen kunt u uw oude certificaten nog gewoon inbrengen, dit kan echter per diploma verschillen. Alle informatie vindt u op de webpagina over uw diploma. Wanneer er een overgangsregeling is opgesteld, vindt u deze terug op de examenpagina. 

  • Moet ik mijn examenoproep printen?

   Wanneer u een examen bij de Associatie aflegt, is het niet nodig om uw examenoproep te printen. Bij de toetslocatie kunt u uw examenoproep op uw telefoon of tablet laten zien. Uiteraard is het ook toegestaan om uw oproep te printen en op papier te tonen.

  • Wordt ieder online examen nagekeken door het systeem?

   We maken onderscheid tussen open en gesloten vragen. Bij een open vraag formuleert u het antwoord zelf. Bij een gesloten vraag maakt u een keuze uit de gegeven opties. Dit kan een multiple choice vraag zijn, maar ook bijvoorbeeld een sleepvraag, een rangschikvraag of een invulvraag. Bestaat een online examen uit enkel gesloten vragen? Dan wordt het examen automatisch gecorrigeerd.

   Indien een examen een of meerdere open vragen bevat, worden de open vragen door een corrector nagekeken.

 • Tijdens het examen
  • Is het mogelijk om het online examen thuis op de computer doen?

   Nee. Een digitaal examen van de Associatie wordt afgenomen op één van onze toetslocaties. Iedereen die zich vanaf 1 september 2016 heeft ingeschreven voor een online examen bij de Associatie, schrijft zich in bij een examenlocatie van Lamark.
   Hebt u voor 1 september een examen ingeboekt? Dan legt u het examen af bij een toetslocatie van de Open Universiteit of IP Campus. Voor meer informatie over deze locaties gaat u naar www.toetscentra.nl.

  • Moet ik eurotekens invullen in het antwoord?

   Het is niet nodig om een euroteken te gebruiken, maar het kan wel. Bij de vragen waar alleen een getal hoeft te worden ingevuld, staat het euroteken al in het antwoord.

  • Moet ik bij hele bedragen ,00 of ,-- gebruiken? Of helemaal niets vermelden achter het bedrag?

   Het maakt geen verschil of een antwoord geschreven wordt met ,-- of ,00 of niets. 

  • Moet ik getallen in mijn antwoord afronden op een geheel getal?

   Bedragen worden in decimalen geschreven, indien van toepassing. Hoe getallen (bijvoorbeeld percentages) moeten worden genoteerd, staat vermeld bij de vraag.

  • Hoe open ik een bijlage in het examen?

   U opent een bijlage in het examen door te klikken op de link naar de bijlage. Als een bijlage geopend is, kunt u van scherm wisselen door de toetsencombinatie Alt + Tab te gebruiken.

  • Krijg ik punten voor een deel van het antwoord?

   Bij een gesloten vraag waarbij meerdere antwoorden goed zijn, worden deelpunten gegeven. Datzelfde geldt voor sleepvragen en rangschikvragen. Hoeveel punten worden gegeven hangt af van het aantal antwoordmogelijkheden én van het aantal juiste antwoorden.

   Bij een open vraag van meer dan één punt worden in bijna alle gevallen deelpunten toegekend voor het juiste deel van het gegeven antwoord.

   Hierdoor is het mogelijk dat u bij een open of een gesloten vraag een punt met een decimaal krijgt voor een vraag.

  • Hoeveel antwoorden moet ik geven bij een vraag waarop meerdere antwoorden juist zijn?

   Als er meerdere antwoorden juist zijn, wordt dit in de vraag aangegeven met de tekst  'let op, er zijn meerdere antwoorden juist'.
   Per antwoordmogelijkheid beoordeelt u of dat antwoord wel of niet juist is. Het is de bedoeling dat u alle juiste antwoorden op de vraag aanklikt.

  • Moet ik zelf inloggen en afsluiten?

   De toezichthouder zet het examen voor u klaar. U hoeft dit niet zelf te doen. Ook het afsluiten van het examen hoeft u niet zelfstandig te doen. Wanneer u aangeeft dat u klaar bent met het examen, sluit de toezichthouder samen met u het examen af. 

  • Kan het rekeningschema ook geprint worden?

   Bij de examens Basiskennis Boekhouden (BKB®) / Elementair Boekhouden en Bedrijfsadministratie niveau 4 en 5 wordt gebruik gemaakt van een digitaal rekeningschema dat u kunt openen tijdens het examen. Dit schema is ook op papier beschikbaar op elke toetslocatie, hier mag u tijdens het examen ook gebruik van maken.

  • Krijg ik punten voor mijn berekening bij de examens?

   Dit is afhankelijk van het examen. Bij de meeste examens is het mogelijk om deelpunten te behalen. 

  • Is er tijdens het examen kladpapier beschikbaar?

   Op elke toetslocatie is kladpapier beschikbaar. De toezichthouder kan dit op uw verzoek aan u verstrekken.

  • Wanneer ben ik geslaagd voor het examen?

   In het examenprogramma vindt u de cesuur (slagingsgrens) en andere belangrijke informatie betreffende uw examen terug.
   Ieder examen heeft een examenprogramma. Deze vindt u onder het kopje 'Downloads' op de desbetreffende exaemenpagina in de Examengids.

  • Hoe noteer ik een berekening in een online examen?

   Wij willen niet precies voorschrijven hoe u een berekening moet noteren, u mag hierin doen wat u zelf het prettigst vindt. Het belangrijkste om te weten is dat een open vraag altijd wordt nagekeken door een corrector. Het is dus van belang dat u uw antwoord zo noteert, dat dit duidelijk is voor de corrector.

   • U krijgt geen punten voor de lay-out.
   • Het is niet belangrijk of u een * of x gebruikt of dat de bedragen netjes zijn uitgelijnd. Het moet bovenal begrijpelijk zijn voor de corrector!
   • Wanneer u een rekeningschema in moet vullen, wordt een leeg schema gegeven.

   Tip: oefen met het noteren van berekeningen in een tekstverwerkingsprogramma als Word. 

  • Moet ik een bedrag tussentijds afronden?

   Nee, bij een berekening moet je getallen niet afronden. Echter, open vragen worden altijd door een corrector nagekeken. Deze houdt tijdens het corrigeren rekening met afronden. 
   Bij een gesloten vraag die automatisch wordt gecorrigeerd is hiervoor een foutmarge van toepassing.

 • Na het examen
 • Inschrijven
  • Hoe schrijf ik mij in voor een online examen?

   Wilt u zich inschrijven voor een online examen? Dat kan online via deze website. Zoek uw examen in de Examengids en open de examenpagina. Klik hiervoor op de button Inschrijven & Aanvragen. Deze button vindt u op uw examenpagina of rechtsboven op elke webpagina.

   Twee betalingsmogelijkheden
   Een online examen biedt twee betalingsmogelijkheden.

   • Betaling via Ideal.  
   • Betaling via creditcard.

   U ontvangt de factuur binnen enkele werkdagen per e-mail.

  • Wat is de sluitingsdatum voor aanmelding voor het examen?

   Online examens
   Het hele jaar door worden online examens afgenomen. U kunt zich dus ook het hele jaar door inschrijven. Daarom geldt voor online examens geen sluitingsdatum.
   De periodes voor de zomervakantie en aan het einde van het jaar zijn geliefde examenmomenten. Wilt u zeker zijn van een plek, adviseren wij u hier op tijd voor in te schrijven. 

   Sluitingsdata mondelinge en schriftelijke examens
   Wilt u zich inschrijven voor een mondeling of schriftelijk examen? Dit kan over het algemeen tot 7 werkdagen voor het eerste examen van het betreffende diploma. Per examen kunnen de inschrijftermijnen verschillen. De actuele informatie vindt u op de betreffende examenpagina in de Examengids.
   Het is echter verstandig om uw inschrijving eerder te regelen. Bij inschrijving tussen de 20 en 7 werkdagen voor het eerste examen van het betreffende diploma in de examenronde betaalt u 2 maal het reguliere tarief. Bekijk de examendata op de examenpagina van het desbetreffende examen.

 • Annuleren & omboeken
  • Kan ik mijn examen annuleren?

   Op de pagina Procedures & regels staat precies hoe u een examen kunt annuleren.

  • Kan ik mijn examen omboeken?
   • U kunt een online examen omboeken tot 10 werkdagen voor de examendatum. Aan een omboeking zijn administratiekosten verbonden. U kunt uw examen zelf omboeken via uw account op de website. 
   • De eerste 10 werkdagen na het boeken van uw examen kunt u uw examen kosteloos annuleren of omboeken. 
 • Betaling
 • Boekenlijst
  • Is er een boekenlijst beschikbaar voor de examens?

   Op onze website onder Studiemateriaal vindt u een overzicht van uitgevers die studieboeken uitgeven t.b.v. opleidingen die leiden tot een Associatie-examen. 

   De Associatie werkt onafhankelijk van opleiders en uitgevers. Daarom spreken wij geen voorkeur of  afkeur uit over de verschillende studieboeken. De Associatie heeft geen invloed op het lesmateriaal dat opleiders aanbieden.

 • Duplicaat
 • Examendata
  • Is het mogelijk om de examendatum te verzetten?
   • U kunt een online examen omboeken tot 14 (kalender)dagen voor de examendatum.
   • Een schriftelijk examen kunt u omboeken tot 14 (kalender)dagen voor het examen.

   Aan een omboeking zijn administratiekosten verbonden. U kunt uw examen zelf omboeken via uw account op de website.

  • Wanneer zijn de examens?

   Online examens
   Een online examen kunt u elke werkdag afleggen bij één van de toetslocaties Lamark. Als u zich inschrijft voor een online examen, kiest u direct een beschikbare locatie, datum en tijdstip. Bekijk het overzicht van de toetslocaties.

   Mondelinge examens
   Mondelinge examens worden op verschillende momenten in het jaar afgenomen. Kijk op de examenpagina van uw examen voor de exacte examendata- en locaties. Uw examen vindt u in de Examengids.

   Schriftelijke examens
   De Associatie biedt bijna al haar examens online aan. Informatie over schriftelijke examens vindt u op de pagina Examendata & locaties schriftelijke examens.

  • Zijn de toekomstige examendata al bekend?

   Kijk op de examenpagina van uw examen voor de exacte examendata en -locaties. Uw examen vindt u in de Examengids.

    

 • Examenoproep
  • Wanneer wordt de examenoproep verzonden?

   Online examens
   Na uw inschrijving ontvangt u de examenoproep nog dezelfde dag per e-mail. Heeft u geen oproep ontvangen? Neem dan contact op met onze klantenservice via klantenservice@associatie.nl of 033-4612159.  

   Schriftelijke/mondelinge examens 
   De oproep voor uw examen ontvangt u per e-mail, uiterlijk 10 dagen voor het examen. Als u geen oproep hebt ontvangen, neem dan contact op met onze klantenservice via klantenservice@associatie.nl of 033-4612159. 

   Bij de toetslocatie kunt u de examenoproep op uw telefoon of tablet laten zien. Uiteraard mag u ook uw oproep printen en op papier tonen.

    

 • Examentijdverlenging
  • Hoe vraag ik examentijdverlenging of andere aanpassing aan?

   Hebt u een beperking? Dan kunt u examentijdverlenging of een eventuele aanpassing aanvragen. U kunt uw aanvraag indienen via onze webshop, gelijk met uw inschrijving. Als bewijs vragen wij om een dokters- of dyslexieverklaring te uploaden. Bent u van buitenlandse afkomst? U kunt dan een aanvraag doen als u korter dan vijf jaar in Nederland woont. Upload een uittreksel BRP of ander officieel document waarop staat sinds wanneer u in Nederland woont. 

   Online examens
   Vraagt u examentijdverlenging of een aanpassing aan voor een online examen? Dan is uw inschrijving nog niet definitief. Wanneer uw voorkeursdatum niet meer beschikbaar is neemt onze Klantenservice contact met u op, om de definitieve datum, locatie en het tijdstip met u af te stemmen. Het is niet mogelijk om na inschrijving een aanpassing aan te vragen.

   Schriftelijke/mondelinge examens
   Dien uw aanvraag in, uiterlijk 4 weken vóór de week dat u examen doet.

    

 • Hulpmiddelen
 • Inzage
  • Is het mogelijk om het examenwerk in te zien?

   De Associatie biedt u de mogelijkheid tot inzage in het gemaakte examenwerk. Voor schriftelijke examens wordt het examenwerk digitaal verstrekt. Inzage van online examens kan - na aanmelding en betaling - wekelijks op ons kantoor in Amersfoort.

   U kunt inzage aanvragen via onze webshop.

 • Nemas®
  • Eisen/voorwaarden Nemas® scriptie

   Voor de beoordeling van uw scriptie Advanced Management en scriptie HRM schrijft u zich in voor het examen. Klik hiervoor op de button Inschrijven & aanmelden. Dit kan gedurende het gehele jaar, wanneer het u uitkomt. De digitale versie van uw scriptie kunt u versturen via een e-mail naar klantenservice@associatie.nl. Samen met de scriptie ontvangen we graag de Verklaring van eigen werk. Dit formulier vindt u op de pagina van uw examen onder Downloads. 

   Eisen
   De eisen waaraan uw scriptie moet voldoen, staan bij de informatie voor het betreffende examen genoemd in het examenprogramma.

    

  • Examen doen in Nemas® Middle Management zonder het diploma Basiskennis?

   U hoeft geen diploma Nemas® Basiskennis Management te hebben om examen te doen in Nemas® Middle Management. Iedereen die zich inschrijft voor een Nemas®-examen mag deelnemen. Wel raden wij u aan om ervoor te zorgen dat u voldoende basiskennis hebt van management. Het behalen van Nemas® Basiskennis Management is hiervoor een uitstekende voorbereiding.

   Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor de examens Nemas® Advanced Management en Nemas® HRM. De stof voor het examen Nemas® Middle Management sluit naadloos aan op de lesstof voor deze Nemas® examens op niveau 6.

  • Hoe wordt het eindcijfer bepaald bij Nemas® Advanced Management en Nemas® HRM?

   Voor de diploma's Nemas® HRM en Nemas® Advanced Management geldt dat het diploma bestaat uit twee examens (online en scriptie). Voor beide examens dient een voldoende te worden behaald.

  • Waar moet ik mijn scriptie voor de Nemas® examens naartoe sturen?

   Voor de beoordeling van uw scriptie Advanced Management en scriptie HRM schrijft u zich in voor het examen. Klik hiervoor op de button Inschrijven & aanmelden. Dit kan gedurende het gehele jaar, wanneer het u uitkomt. U stuurt zowel een digitale als een paperbased versie op. De digitale versie kunt u versturen via een e-mail naar klantenservice@associatie.nl. Samen met de scriptie ontvangen we graag de Verklaring van eigen werk. Dit formulier vindt u op de pagina van uw examen onder Downloads.  De paperbased versie stuurt u aangetekend op naar:

   Nederlandse Associatie voor Examinering
   T.a.v. Klantenservice
   Postbus 642
   3800 AP  Amersfoort

 • Oefenen voor uw examen
 • Overgangsregeling
 • Opgaven & uitwerkingen
  • Wanneer staan de opgaven en uitwerkingen van het examen op de website?

   Online examens
   De vragen in de voorbeeldexamens zijn vanzelfsprekend andere vragen dan die in de examens gebruikt worden.
   Van elk examen is een voorbeeldexamen op de website gepubliceerd. De vragen uit het voorbeeldexamen komen niet terug in de databank met vragen, maar de vraagsoorten en de opbouw van het examen zijn wel herkenbaar. Deze voorbeeldexamens vindt u in uw account.

   Schriftelijke examens
   De opgaven en uitwerkingen van het examen worden op woensdag gepubliceerd, volgend op de week waarin de examens hebben plaatsgevonden. De opgaven en uitwerkingen vindt u in uw account.

    

 • Vrijstelling
 • Associatie diploma's
  • Hoe kan ik een Associatiediploma aanvragen?

   Hebt u voor alle certificaten en/of diploma's minimaal het cijfer 6 gehaald? In de meeste gevallen ontvangt u, na het behalen van het laatste onderdeel, direct uw Associatie diploma. Hebt u het Associatie diploma niet automatisch ontvangen? Vraag dan het diploma aan. Lees op de pagina Soorten diploma's hoe u uw diploma aan kunt vragen. 

  • Wat is een functiegericht Associatie diploma?

   Een functiegericht diploma is een overkoepelend diploma, dat u kunt aanvragen als u verschillende diploma's en/of certificaten in uw bezit hebt. Aan een functiegericht diploma zijn administratiekosten verbonden.

   Meer informatie?
   Ga dan naar de pagina Soorten diploma's.
    

Naar de normale website Naar de mobiele website