Uw browser heeft javascript uit staan, deze website zal hierdoor niet naar behoren functioneren. Uitleg hoe u javascript aanzet

Het wordt u afgeraden om de webshop te benaderen via een mobiele telefoon.

Voorlopig Register Financieel Management

Bent u in het bezit van het Associatie Praktijkdiploma Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)? Dan kunt u uzelf als aspirant registreren in het Voorlopig Register Financieel Management (RFM®). De Associatie heeft in 2000 het Register Financieel Management ingesteld, wat bestaat uit het Register Financieel Management (RFM®) en het Voorlopig Register Financieel Management (RFM®).

Inschrijving

U kunt uzelf inschrijven in het Voorlopig RFM®  als u in het bezit bent van het Associatiediploma MBA®. U wordt dan als aspirant ingeschreven. 

Ongeacht het moment van inschrijving, wordt u per 1 januari van het nieuwe jaar opgenomen in het Voorlopig RFM®.

Raadplegen Voorlopig Register Financieel Management (RFM®)

Het Voorlopig RFM® is openbaar. U kunt het register op deze pagina downloaden en raadplegen.

Erkende titel

Alleen als u staat ingeschreven in het Register Financieel Management, mag u de titel RFM® voeren. Personen die ingeschreven staan in het Voorlopig RFM® mogen deze titel niet gebruiken.

Inschrijven?

Wilt u uzelf inschrijven in het Voorlopig RFM®? Ga naar onze webshop en vraag direct een inschrijving aan. Stuur met uw aanvraag kopieën van het Associatie MBA® diploma(’s) en cijferlijst(en) mee. Aanmelding voor inschrijving is gratis. Ongeacht het moment van inschrijving, wordt u per 1 januari van het nieuwe jaar opgenomen in het Voorlopig RFM®.  Bent u ingeschreven in het Voorlopig RFM®? Dan ontvangt u een bevestiging per e-mail. 

Geldigheidsduur inschrijving

De aspirant-inschrijving is slechts 2 jaar geldig. Na 2 jaar moet u voldoen aan de eisen van het Register Financieel Management om uw inschrijving definitief te maken.

Overschrijven naar Register Financieel Management 

U kunt u laten overschrijven naar het Register Financieel Management door het opsturen van kopieën van de ontbrekende diploma's naar de Associatie o.v.v. uw RFM®-nummer. 

Uitschrijving

Uw gegevens worden uit het Voorlopig Register Financieel Management verwijderd als:

  • U niet voldoet aan de eisen van inschrijving;
  • De inschrijving in strijd is met het Reglement collectief merk Register Financieel Management, zoals gedeponeerd bij het Beneluxmerkenbureau.

Inschrijving in het Voorlopig Register is slechts eenmaal mogelijk. 

Naar de normale website Naar de mobiele website