Uw browser heeft javascript uit staan, deze website zal hierdoor niet naar behoren functioneren. Uitleg hoe u javascript aanzet

Het wordt u afgeraden om de webshop te benaderen via een mobiele telefoon.

Werken met een toetsmatrijs

Een toetsmatrijs beschrijft in welke verhouding de verschillende toetstermen terugkomen in het examen. Elke toetsterm weegt mee volgens een vastgesteld percentage van het totaal aantal te behalen punten. Daarom is een toetsmatrijs dé basis van ieder examen. Onder leiding van de toetsdeskundigen van de Associatie maakt u op een praktische manier kennis met de voordelen en de mogelijkheden van een toetsmatrijs binnen uw eigen toetsproces.

 

Een gedegen toets betekent een correcte en evenwichtige vertaling van het examenprogramma naar de toetsvragen. Het gebruik van een toetsmatrijs is hierbij onontbeerlijk. Tijdens de training ‘Werken met een toetsmatrijs’ kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Wat is het belang van een toetsmatrijs? Een stukje theorie en achtergrondinformatie
  • Welke mogelijkheden biedt een toetsmatrijs?
  • Hoe stel je een toets / tentamen samen aan de hand van een toetsmatrijs?

In overleg bepalen we welke onderwerpen tijdens de training behandeld worden. Deze onderwerpen komen tijdens de training uitgebreid aan de orde middels concrete en herkenbare voorbeelden uit uw eigen praktijk. Onze trainers maken bij voorkeur gebruik van uw eigen materiaal.

 

Naar de normale website Naar de mobiele website